http://www.hoplakierpl.ecom.net.pl/
logo allianz

ROZLICZENIE  BEZGOTÓWKOWE  PZU  SIEĆ  NAPRAWCZA

ROZLICZENIE  BEZGOTÓWKOWE  AVIVA  SIEĆ  NAPRAWCZA

ROZLICZENIE  BEZGOTÓWKOWE  ERGO HESTIA SIEĆ NAPRAWCZA

ROZLICZENIE  BEZGOTÓWKOWE  InterRisk SIEĆ NAPRAWCZA

ROZLICZENIE BEZGOTÓWKOWE   COMPENSA  SIEĆ NAPRAWCZA

ROZLICZENIE BEZGOTÓWKOWE   MTU    SIEC NAPRAWCZA

ROZLICZENIE BEZGOTÓWKOWE   ALLIANZ SIEĆ PARTNERSKA

Certyfikat przynależności do sieci naprawczej PZU

Certyfikat przynależności do sieci naprawczej AVIVA

 

 

Sieć naprawcza to ok. 800 warsztatów w całej Polsce - zarówno autoryzowanych jak i niezależnych współpracujących z PZU SA. Każdy z nich gwarantuje Klientom PZU SA szybką i profesjonalną naprawę uszkodzonego pojazdu. Do Sieci Naprawczej należą tylko warsztaty spełniające wysokie standardy techniczne i jakościowe.

 

 

Klient ma możliwość udzielenia zakładowi pełnomocnictwa do uzgadniania z PZU SA zakresu i kosztów naprawy. Na podstawie upoważnienia Klienta, PZU SA może przekazać należność za naprawę samochodu bezpośrednio wykonawcy usługi. Dzięki temu Klienci nie muszą angażować własnych pieniędzy. Pracownicy zakładów Sieci Naprawczej udzielają informacji o zasadach likwidacji tych szkód w PZU SA.

 

 

Procedury naboru i weryfikacji partnerów gwarantują poszkodowanym usługę na najwyższym poziomie.
Do napraw stosowane są części zamienne dostarczane przez współpracujące z warsztatami hurtownie gwarantujące wysoką jakość. Wszystkie naprawy wykonywane w Sieci Naprawczej objęte są roczną gwarancją wykonawcy.

 

dla  klientów posiadamy samochód  zastępcze na czas naprawy.

 

 

Przynależność zakładu do Sieci Naprawczej potwierdza certyfikat wydany przez Dyrektora Oddziału Okręgowego PZU SA.

 

Przynależność zakładu do Sieci Naprawczej  ERGO HESTIA  oraz MTU

top2logologoHESTIA
dowód rejestracyjny 003IMG278