http://www.hoplakierpl.ecom.net.pl/
IMG278

ROZLICZENIE  BEZGOTÓWKOWE  PZU  SIEĆ  NAPRAWCZA

 

 

ROZLICZENIE  BEZGOTÓWKOWE  LINK4

 

 

 

Certyfikat przynależności do sieci naprawczej PZU

 

 

 

Sieć naprawcza to ok. 800 warsztatów w całej Polsce - zarówno autoryzowanych jak i niezależnych współpracujących z PZU SA. Każdy z nich gwarantuje Klientom PZU SA szybką i profesjonalną naprawę uszkodzonego pojazdu. Do Sieci Naprawczej należą tylko warsztaty spełniające wysokie standardy techniczne i jakościowe.

 

 

Klient ma możliwość udzielenia zakładowi pełnomocnictwa do uzgadniania z PZU SA zakresu i kosztów naprawy. Na podstawie upoważnienia Klienta, PZU SA może przekazać należność za naprawę samochodu bezpośrednio wykonawcy usługi. Dzięki temu Klienci nie muszą angażować własnych pieniędzy. Pracownicy zakładów Sieci Naprawczej udzielają informacji o zasadach likwidacji tych szkód w PZU SA.

 

 

Procedury naboru i weryfikacji partnerów gwarantują poszkodowanym usługę na najwyższym poziomie.
Do napraw stosowane są części zamienne dostarczane przez współpracujące z warsztatami hurtownie gwarantujące wysoką jakość. Wszystkie naprawy wykonywane w Sieci Naprawczej objęte są roczną gwarancją wykonawcy.

 

dla  klientów posiadamy samochód  zastępcze na czas naprawy.

 

 

Przynależność zakładu do Sieci Naprawczej potwierdza certyfikat wydany przez Dyrektora Oddziału Okręgowego PZU SA.

 

Przynależność zakładu do Sieci Naprawczej  ERGO HESTIA  oraz MTU